Software spoleenosti samsung

Software Enova byl implementován skupinou profesionálù. Nejlep¹í designéøi, programátoøi a testeøi pracovali neúnavnì po mnoho let, aby uvedli èlánek do dokonalosti. Jejich dokonalost je stále dlouhá léta úzké dohody s mu¾i,